HR-manager

Van de eerste werving tot begeleiding naar een nieuwe baan: een goed HRM-beleid vormt de basis voor succesvolle organisaties.

Tijdens mijn carrière kwam ik bij tal van uiteenlopende bedrijven over de vloer en bestreek ik als interim HR-manager het hele spectrum op het gebied van in-, door- en uitstroom van mensen:

 • de werving en selectie van nieuwe medewerkers
 • het opstellen van contracten en arbeidsvoorwaarden
 • ziekteverzuimbegeleiding
 • opstellen van functiebeschrijvingen en salariëring
 • de interne coaching en begeleiding van medewerkers
 • het begeleiden van persoonlijke en loopbaanontwikkeling
 • het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • het begeleiden van medewerkers naar een volgende baan, zowel in- als extern
 • begeleiding van ontslagzaken

Maar ook aan de ‘harde’ kant van HRM:

 • het herstructureren van organisaties, processen en functies/rollen
 • het ontwikkelen van allerlei (IT-)systemen
 • prestatiemanagement (meetsystemen en dashboard)
 • het vaststellen HR-visie en -beleid in een managementteam

Brede ervaring

Als HRM’er ben je natuurlijk ook continu bezig met het ontwikkelen van de leidinggevenden op een coachende manier, en met leren hoe mens en techniek samengaan in de praktijk. Inmiddels heb ik alle facetten van het werkveld wel eens meegemaakt: uitvoerend, als HR-manager van P&O-teams, als lid van een cao-onderhandelingsdelegatie, of als spreekbuis van de OR. Ik deed dat in binnen- en buitenland, zowel binnen het MKB als binnen grote, internationale ondernemingen.

Hoe divers ook, bij al deze activiteiten draait het uiteindelijk altijd om de volgende vragen: wat willen mensen? En wat kúnnen ze? En op welke wijze kunnen we daarvoor optimale omstandigheden creëren? Ik kijk altijd naar hoe mensen zich ontwikkelen en welke potentie ze nog in zich dragen. Voordeel daarbij is – naast mijn ervaring op HRM-gebied – mijn bedrijfskundige achtergrond. Dankzij die combinatie weet ik de persoonlijke ontwikkeling te verbinden aan de organisatiedoelen en bedrijfsprocessen.

“Samenwerken van binnenuit”