Veranderkundige

Efficiënte processen en kortere doorlooptijden: de afgelopen jaren ondersteunde ik uiteenlopende ondernemingen bij het stroomlijnen en verbeteren van hun interne organisatie.

‘Zo doen we dat al járen.’ Het is een opmerking die je vaak hoort als je binnen een organisatie op zoek gaat naar de oorsprong van een bepaalde werkwijze. Vanuit een frisse blik help ik organisaties om bestaande structuren te herkennen en te doorbreken. Waar komen continu terugkerende problemen eigenlijk vandaan? Hoe kunnen we ze oplossen? En: hoe kunnen we het dagelijkse werk en de werkplek van mensen concreet verbeteren?

Eigenaarschap
Deze en andere vragen beantwoorden we tijdens verbetertrajecten; geen symptoombestrijding, maar gerichte oplossingen voor kernproblemen. Met als resultaat: een organisatie die weer weet waarvoor ze het doet en die daar ook in uitblinkt. In dit soort verbetertrajecten komt ook altijd de mensfactor weer om de hoek kijken. Mensen willen best veranderen, zolang ze maar niet veranderd wórden. Geef ze invloed en eigen verantwoordelijkheid, en processen en de werksfeer zullen vanzelf verbeteren. Eigenaarschap voor je eigen werkomgeving: het is de kern van verbeteren!

QRM: kortere doorlooptijden
De door mij ingezette verbetertrajecten zijn mede gestoeld op Quick Response Manufacturing. QRM: een in de VS ontwikkelde methode voor het verbeteren van processen die ook in Europa steeds vaker toegepast wordt. Binnen QRM draait alles om het verkorten van doorlooptijden en een zo efficiënt mogelijke afstemming tussen afdelingen. Snellere levering aan klanten, minder (tussen)voorraden, rust in voorbereiding en productie, betere samenwerking en communicatie binnen zelfsturende teams, en bovenal een prettige werkomgeving waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen.

Daarnaast heb ik ook ervaring in onder andere (Lean-)verbetertechnieken, SCRUM (Agile werken) en TQM/TPM.

Ik ondersteun ondernemingen onder andere bij:

  • het begeleiden van teams bij het structureel verbeteren op de vloer, in de praktijk
  • werkplekorganisatie (5S)
  • proces- en probleemanalyses
  • policy deployment (managementsystemen en procesindicatoren)
  • crosstrainen van mensen voor meer flexibiliteit in functies
  • coachen van verbeter- en kwaliteitsmanagers en managementteams
  • begeleiden van QRM-implementatie in de praktijk
  • implementeren en begeleiden van SCRUM (Agile) werken

Bij QRM komt voor mij alles bijeen: het verbeteren van processen (QRM-techniek en HRM-structuur), het begeleiden van zelfsturende teams (communicatie en samenwerking), en het richting geven aan leiderschap dat past bij een eigentijdse en moderne onderneming.

“Kracht door verbinding”